fbpx
Németh Sándor, az ATV Zrt. többségi tulajdonosa, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze

Az Átlátszó és a Magyar Hang teljes pernyertességével zárult a Kúrián a Hit Gyülekezete által indított sajtóperek sora

Bár a számos peres eljárás közül korábban volt egy, amelyet részben elvesztettek az oknyomozó újságírók, végül ebben az esetben is fordítani tudtak a legfőbb bírói grémiumnál az ATV-t korábban tulajdonló Hit Gyülekezetével szemben. Az indoklás sajtójogi szempontból is érdekes.

Mint arról korábban a Media1 is többször hírt adott, a Hit Gyülekezete, azaz az ATV-t évekkel korábban tulajdonló egyház számos pert indított az Átlátszó és a Magyar Hang ellen egy oknyomozó cikk kapcsán, melyben a két lap közös oknyomozás eredményeképpen részletesen bemutatta azt a folyamatot, hogyan tett szert egy bonyolult céghálózat részvételével zajló ügyletsorozat végén, egy liechtensteini offshore cég közbeékelődésével Németh Sándor (az egyház vezető lelkésze) döntő befolyásra az ATV Zrt. fölött. A perek közül egyet vesztett el az Átlátszó (részben), de mint most arról az Átlátszó beszámolt, a Kúria friss felülvizsgálati ítélete szerint végül a lapok 100 százalékos pernyertességével zárult az ügy.

A perekben vizsgált összes állítás jogszerűségével kapcsolatos vita közül már csak egy volt kérdéses, amelynek kapcsán először az Átlátszó nyert, majd másodfokon vesztett. Ezt a Kúria megfordította a lap javára. Az állítás úgy szólt, hogy „a gyülekezeti vagyonból magánvagyon lett”, utalva arra, hogy a korábban a Hit Gyülekezetéhez tartozó cég fölött kontroll Németh Sándorhoz, az egyház vezetőjéhez került.

A Hit Gyülekezete szerint ez valótlan tényállítás volt a cikkben. Ezzel értett egyet a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla is, melynek indokolása szerint bár „Németh Sándor részesedése [a liechsteini offsore cég] tulajdonrészének megvásárlásával nyilvánvalóan növekedett, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel egyidejűleg […] a felperesi egyház vagyona csökkent, a gyülekezeti vagyonból magánvagyon lett”, ezért valótlan volt a cikkben szereplő ezen állítás. Az Átlátszó ezt az álláspontot vitatta, mivel egyrészt elsőfokon minden bíróság másképp ítélte meg a kérdést, de rajtuk kívül a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is így döntött a Magyar Hang lényegében azonos tartalmú cikke kapcsán.

A Kúria döntésének lényege – ami sajtójogi szempontból érdekes –, hogy a kifogásolt sajtóközlemény olyan gazdasági tényeket, folyamatokat értékelt, amelyeknek a ténybeli alapjait is feltárta. A felperes vezető lelkésze különböző gazdasági vállalkozásokban – a cikkben tényszerűen bemutatott módon – közvetlenül és cégein keresztül jelentős mértékű tulajdonrészeket szerzett, ezáltal az ATV Zrt.-ben jelentős (meghatározónak is tekinthető) gazdasági befolyásra tett szert. Németh Sándor viszonylag csekély mértékű (5,02%) tulajdonrésze mellett az ATV Zrt.-nek tulajdonosa a vezető lelkész többségi tulajdonában álló Hadar Gold Kft. nevű cég, amely utóbbi cég egyben többségi tulajdonosa annak a cégnek (Broadcast Project), amely többségi tulajdonosa az ATV Zrt.-nek. Németh Sándornak a cikk részét képező, videófelvételen elhangzott nyilatkozata szerint pedig „néhány százmillió forintot” a felperes is befektetett a televíziós csatornát működtető gazdasági társaságba.

Mindezzel összefüggésben az a közlés, miszerint „a gyülekezeti vagyonból magánvagyon lett”, a vezető lelkész tulajdonos cégeken keresztül gyakorolt jelentős befolyására is tekintettel, a tényekből levont újságírói következtetés – mondta ki a Kúria.

E vélemény szempontjából – az átlagolvasó szemszögéből nézve – nincs jelentősége a cégjogi értelemben vett „befolyás” és tulajdon közötti különbségnek, és ebből adódóan a vélemény téves megfogalmazásának, mert a közbeszédben gyakran tekintik a cégek gazdasági döntéseiben gyakorolt jelentős befolyást a tulajdonnal egyenértékűnek. Ebből következően, szemben a másodfokú bíróság álláspontjával, nem volt relevanciája annak, hogy a felperes vezető lelkészének vagyona ténylegesen a felperes vagyonának rovására növekedett-e. A televíziós csatornát működtető gazdasági társaságban Németh Sándor befolyásának a felperes – saját cégén (Új Spirit Kft.) keresztül gyakorolt – gazdasági szerepvállalása mellett történő jelentős megnövekedése elegendő ténybeli alapot szolgáltatott a kifogásolt közlés szerinti vélemény megfogalmazásához. A cikk a bemutatott gazdasági folyamatot összességében a véleménynyilvánítás szintjén értékelte, a véleménynyilvánítás pedig sajtó-helyreigazítás tárgya nem lehet.

Összefoglalva azt lehet mondhatni, hogy a kontextusból kiszakítva valóban lehet olyan értelmezése a Hit Gyülekezete által kifogásolt mondatnak, ami nem valós tényekre utal. Azonban a cikkben ismertetett folyamatokra, tényekre tekintettel annak jelentése egyértelmű, és összhangban is van azzal, ahogy egy átlagember beszél, aki nem a polgári törvénykönyv szofisztikált terminológiáját használja. Ha valakinek egy cégben döntő befolyása van, akkor azt a céget megszerezte, és a valóságot nem torzító állítás erről úgy írni, hogy magánvagyon lett abból, ami korábban egyházi vagyon volt.

Az ítélet meghozatalában az Átlátszó szerint négy körülmény volt fontos:

  • A cégjogi folyamatokat részletesen, pontosan mutatta be a cikk.
  • A folyamatok leírására tekintettel világos volt az azokat értékelő mondat jelentése.
  • A köznyelvi jelentésre tekintettel a szövegezés nem volt megtévesztő.
  • A cikk tartalmazta a Hit Gyülekezetének reakcióját is elég terjedelmesen.

Az Átlátszó szerint ez a négy különbség fontos annak megértéséhez, hogy mi a propaganda és az újságírás közötti különbség. Ugyanis a propagandasajtó által tömegével vesztett perek során a kifogásolt cikkekben szereplő tények jellemzően nem valósak, a használt értékelő állítások ténybeli alapja nem szerepel a cikkekben és nem ritkán egyébként sincs köszönőviszonyban a valóssággal, a szövegezésük és a szerkesztésük tudatosan megtévesztő, és sokszor az érintettek reakcióját sem tartalmazza.

Még több hír érhető el a Media1-en

Borító: Németh Sándor, az ATV Zrt. többségi tulajdonosa, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze
Szóljon hozzá!

Értesüljön azonnal a legfontosabb médiás hírekről!

Lájkolja Facebook oldalunkat!


Kérje ingyenesen napi hírlevelünket!

Adatvédelmi beállítások