fbpx
Az NMHH egyik irodájának bejárata. Fotó: Ladányi András / Media1

Bemutatta 2022-es munkatervét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A 2021-es év elvégzett feladatait követően négy pontban gyűjtötte össze az NMHH azokat a kiemelt munkákat, amelyeket 2022-ben el kívánnak végezni.

Az NMHH a törvényi kötelezettségének eleget téve minden év február végéig publikálja honlapján az éves munkatervét, amely az adott év kiemelt, nagy jelentőségű feladatait tartalmazza – ez február 28-án meg is jelent a médiahatóság honlapján.

Mint írták: Koltay András az NMHH új elnöke tavaly december 4-től. Az új elnöki ciklus keretében elsőként mutatják be a 2022. évi feladataikat, ezt megelőzően röviden számot adtak arról, hogy a hatóság milyen jelentősebb feladatokat végzett el 2021-ben.

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke interjút ad az MTI-nek Budapesten, az NMHH Ostrom utcai épületében 2022. február 21-én.
Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke interjút ad az MTI-nek Budapesten, az NMHH Ostrom utcai épületében 2022. február 21-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A 2021-ben elvégzett feladatok

A versenyösztönzés területén az év első felében lezárult a „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil-rádiótelefon hálózatban” elnevezésű nagykereskedelmi piacelemzés. Folytatták a Hír-Közmű rendszer kialakítását, amelynek során a hírközlési hálózatokat tervezők munkáját segítő Egységes Szakági Tervezéstámogató Rendszer (ESZTER) az utolsó fejlesztési fázisába érkezett, az Egységes Hírközlési Objektummodell kézikönyv pedig decemberben jelent meg a honlapjukon.

Mint a hatóság fogalmazott, annak érdekében, hogy minél inkább felhasználóbarát és informatív módon tudják bemutatni az általuk végzett méréseket és számításokat, szakmai egyeztetéseket folytattak a hírközlés hatására létrejövő lakossági sugáregészségügyi kitettség elemzéséhez szükséges szimulációs rendszer létrehozásáról, illetve elkészítették a szimulációs rendszer specifikációját.

A 32 GHz-es frekvenciasáv értékesítésének előkészítéséhez döntés-előkészítő anyagot állítottak össze, figyelembe véve az Európában már lefolytatott spektrumértékesítéseket.

A médiaigazgatás modernizálása kapcsán megtörtént a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról szóló médiatanácsi ajánlás felülvizsgálata, amelyet a Médiatanács a 2021. december 7-i ülésén elfogadott.

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése 2021-ben is meghatározó szerepet kapott a hatóság tevékenységében – hangoztatja az NMHH a honlapján, hozzátéve, hogy a „Netre fel!” lakossági edukációs program két ütemben zajlott. A májusi kampány az NMHH állítása szerint több mint kétmillió emberhez jutott el, nagyrészt 40 év felettiekhez. Megemlítették, hogy a fizetett hirdetések megjelentetése mellett ebben az időszakban számos televízió- és rádióinterjút készítettek, folyamatosan új cikkekkel, valamint egy tízrészes podcastsorozattal bővítették a netrefel.hu oldal tartalmát.

A Netre fel! című kampány honlapja
A Netre fel! című kampány honlapja

A program őszi kampányának fő célja a 3G kivezetésére és a készülékcserére vonatkozó, minden szükséges információt tartalmazó netrefel.hu weboldal és a kapcsolódó Facebook-oldal látogatottságának növelése volt.

Az új hírközlési szabályozásból eredő, a fogyasztókat érintő változásokról is összefoglaló anyagot jelentettek meg a felhasználók tájékoztatására.

Szakmai feladataik mellett a belső működésük hatékonyságának növelése kapcsán folytatódott a Visegrádi utcai ingatlanfejlesztésük, amiről azt írták, hogy a kivitelezési munkák az ütemezésnek megfelelően haladtak. Megkezdődött a SharePoint közös munkaplatform bevezetése is az NMHH-nál a munkavégzés támogatására.

Négy stratégiai célra tagolták a 2022-es munkatervüket

„A 2022. évi munkatervünk a korábbi gyakorlatnak megfelelően azokat a kiemelt feladatainkat tartalmazza, amelyek egyrészt túlmutatnak a mindennapi, általános tevékenységünkön, másrészt hozzájárulnak a hatóság stratégiai céljainak megvalósulásához”

– írták, és fel is sorolták, hogy mely négy stratégiai célra tagolódik a munkatervük felépítése. Ezek a következők:

  • fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés;
  • a médiaigazgatás modernizációja;
  • az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése;
  • és az intézményi működés fejlesztése.

Fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés

Közölték, hogy a fenntartható piaci verseny ösztönzése, illetve a piaci verseny folyamatos vizsgálata kiemelt célja az NMHH-nak, ezért idén is nagy hangsúlyt helyeznek e témakörre.

2022-ben kidolgozzák az elektronikus hírközlési szolgáltatások előfizetőit védő szabályozásba illeszkedő, a már meglévő jogintézményeket és szervezeti megoldásokat kiegészítő olyan szabályozás koncepcióját, amely kifejezetten az elektronikus hírközlési szolgáltató és annak előfizetői között felmerülő jogviták rendezésére kínál szakmailag kompetens fórum előtt elérhető, költséghatékony és gyakorlatorientált megoldási lehetőséget.

Tervezik továbbá Magyarország szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hálózatokkal való lefedettségének felmérését, melynek keretében sor kerül a rendkívül nagy kapacitású vagy legalább 100 Mbit/s letöltési sebességre alkalmas hálózatok várható jövőbeli kiterjedésének feltérképezésére is.

kábel, internet, UTP
Fotó: stock / depositphotos.com

Piacelemzési tevékenységük során több, a jelentős piaci erejű szolgáltatóra vonatkozó kötelezettségeket tartalmazó határozattervezetet fognak készíteni („Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása”, „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez”), amelyeket várhatóan 2022 második felében tesznek közzé.

A Hír-Közmű Projektben a Hír-Közmű 1.0 keretrendszer elindítását, üzembe állítását tűzték ki célul. Olyan elektronikus tervkezelő informatikai rendszert hoznak létre, amely biztosítja majd az építésügyi hatósági eljárások elektronikus adatfogadását és az eljárások lefolytatásának támogatását, illetve a beérkező hírközlési infrastruktúra-adatokból az Egységes Hírközlési Objektummodellnek megfelelő téradatbázis létrehozását.

Mint írták: az Európai Unió által 2020-ra, továbbá 2025-re a gigabites társadalom megvalósítása kapcsán kitűzött szélessáv-lefedettségi célok megvalósulásának folyamatos monitoringja keretében szükséges a szolgáltatási végpontokon elérhető sávszélesség és a kapcsolódó adatok, téradatok rendszeres, online felületen történő felmérése és feldolgozása. Ezzel összefüggésben feladatuk a felmérés végrehajtása és az eredmények feldolgozása.

A frekvenciagazdálkodás területén 2022-ben a 450 MHz-es frekvenciasáv újrahasznosításával kapcsolatos döntést készítik elő, amelynek során vizsgálni fogják a technológiai és a spektrumhatékonysági célokat, figyelembe véve az újrahasznosítás piaci versenyhelyzetre való hatásait is.

A médiaigazgatás modernizációja

Az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó AVMS irányelv módosítására figyelemmel az NMHH Hivatalának a médiatörvényben meghatározott hatásköri szabályai kibővültek a videómegosztóplatform-szolgáltatók nyilvántartásba vételének és felügyeletének szabályaival. A hatóság a videómegosztóplatform-szolgáltatók által alkalmazandó különböző intézkedésekre és hatékony műszaki megoldásokra vonatkozó legjobb gyakorlatokról ajánlást dolgoz ki, amit a honlapján is közzétesz.

A videómegosztóplatform-szolgáltatók ön- és társszabályozási rendszerének kialakítását is elő kívánják segíteni, az érintett szolgáltatókkal együttműködve, a jelenleg hatályos hazai és uniós jogszabályi hátteret és gyakorlatot figyelembe véve.

Streaming platformok egy telefon kijelzőjén. Netflix, Apple TV és Amazon Prime video.
Fotó: stock / depositphotos.com

További feladatuknak tekintik 2022-ben a dezinformáció jelenségével kapcsolatban felvetődő szabályozási problémák és a dezinformáció csökkentésére irányuló gyakorlati módszerek elemzését és fejlesztési javaslatok megfogalmazását.

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése

A legkedvezőbb díjszabással kapcsolatos új kötelezettség a tavalyi év második felében vált alkalmazandóvá  az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló rendeletben (Eszr.) rögzített részletszabályokkal. A hatóság munkaterve szerint az idei vizsgálat célja annak feltárása, hogy a szolgáltatók a „legkedvezőbb díjszabást” oly módon értelmezik-e, illetve a kapcsolódó tájékoztatást úgy hatják-e végre, hogy az összhangban van a jogszabályi előírásokkal, és az elvárásoknak megfelelően szolgálja az előfizetők érdekeit.

A fogyasztókat támogatandó, 2022 első félévében céljuk a mobilkészülékcsere-program támogatása kommunikációs eszközökkel (netrefel.hu weboldalon információk biztosítása, a program népszerűsítése a közösségimédia-felületeken, médiaszerepelések szervezése).

Átfogó kommunikációs kampányt szerveznek a hatóság által kifejlesztett, elsősorban az otthoni használat igényeinek megfelelő Netszűrő szoftver népszerűsítésére, amelynek használatával a szülők megakadályozhatják, hogy kiskorú gyermekeik a világhálón számukra káros tartalmakhoz hozzáférjenek, illetve meghatározhatják, hogy mikor és mit érhessenek el a gyermekek a neten.

gyerekek mobiloznak
Fotó: stock / depositphotos.com

Céljuk a hatóságon belüli e-ügyintézés működésének érdekében zajló komplex E-ügyintézési Program keretében 2021-ben a programban lefolytatódott a kapcsolódó informatikai beszerzés előkészítése. Ebben az évben a kiválasztott vállalkozókkal közösen megtervezik a teljes e-ügyintézési informatikai rendszer drótvázát, majd megkezdik a projekt megvalósítását az informatikai részfeladatok meghatározásával és végrehajtásával.

A vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások hatására létrejövő lakossági sugáregészségügyi kitettséget számító rendszer használatával a rádióhálózatok tervezését, engedélyezését, ellenőrzését támogatják. A rendszer emellett a lakosság megnyugtató tájékoztatását, a szolgáltatói infrastruktúra bővítését és a kormányhivatalok ellenőrzési munkáját is előmozdítja – fogalmaztak.

Az intézményi működés fejlesztése

2022-ben is hangsúlyt fektetnek az intézményi működésünk további fejlesztésére. Folytatódnak a Visegrádi utcai telephelyük kivitelezési munkái, amelynek keretében többek között egy új mérőkamrát, több kisebb mérőlaboratóriumot és egy biztonságos adat- és szerverközpontot alakítanak ki.

2022-ben a következő ötéves időtávra szóló stratégiájuk kidolgozása is a feladatuk, amely a külső környezet változásait figyelembe véve, a hatóság jövőképét és céljait, illetve ezek megvalósulását támogató prioritásaikat fogja tartalmazni.

Tervezik továbbá a hatóság jelenlegi arculatának átalakítását, stratégiai és ágazati feladataihoz igazítását.

Összhangban az uniós Connectivity Toolbox ajánlásaival, 2022-ben publikálni kívánják a szélessávú hálózatok építésével kapcsolatos eddigi jogi eljárások tapasztalatait és legjobb gyakorlatait elsősorban azért, hogy a piaci szereplők minél nagyobb bizalommal forduljanak hozzájuk a vitás ügyeik megoldása érdekében.

További híreket talál a Media1-en! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon és a Twitteren, valamint iratkozzon fel a Media1 hírlevelére is!

Borító: Az NMHH egyik irodájának bejárata. Fotó: Ladányi András / Media1
Szóljon hozzá!

A Media1 legfrissebb hírei

Kövessen minket!

Iratkozzon fel a Media1 napi hírlevelére!

Értesüljön azonnal a legfontosabb médiás hírekről!

Lájkolja Facebook oldalunkat!


Kérje ingyenesen napi hírlevelünket!

Adatvédelmi beállítások