fbpx
tévé, tv

Tovább nőtt a magyarok tévénézési ideje

A Nielsen Közönségmérés adatai alapján 2021 harmadik negyedévében naponta átlagosan 4 óra 32 percet töltöttek az emberek a tévékészülékek előtt: a nők közel 4 óra 50 percet, míg a férfiak 38 perccel kevesebbet. Az adatokból további érdekességek is kiderülnek.

A teljes lakosság körében a napi tévénézési idő 5 perccel nőtt 2020-hoz képest, és ugyanennyivel növelték tévénézési idejüket a 18 és 49 év közöttiek is, akik így 3 óra 26 percet töltöttek a képernyők előtt.

A 4 és 17 évesek között pontosan annyit tévéztek egy átlagos napon, mint egy évvel korábban, míg az 50 felettieknél 1 perces növekedés történt. Összességében – az 50-59 évesek kivételével – valamennyi 18 feletti korcsoportnál megfigyelhető bizonyos mértékű növekedés a COVID előtti 2019-es szinthez képest – állapítja meg a Nielsen Közönségmérés legfrissebb jelentésében.

Egy főre jutó napi átlagos tévénézési idő (ATV perc).
Egy főre jutó napi átlagos tévénézési idő (ATV perc). Fotó: Nielsen Közönségmérés

Korcsoportos bontás, iskolázottság

A napi átlagos tévénézési idő életkor és iskolázottság szerint meglehetősen széles skálán mozog: a 2021 júliusa és szeptembere közötti időszakban ezúttal is a 15-29 éves korosztály tévézett a legkevesebbet – átlagosan 2 óra 20 percet, míg a legintenzívebb tévénézők jellemzően a 60 év felettiek voltak, akik naponta átlagosan 7 óra 4 percet töltöttek a képernyők előtt.

Iskolázottság szempontjából az általános trendeknek megfelelően a diplomások tévéztek a legkevesebbet – 3 óra 56 percet –, amely egyébiránt 18 perccel több mint egy évvel korábban, és 30 perccel haladja meg a 2019-es értéket. Nemek tekintetében ezúttal is a hölgyek tévéztek átlag felett: 4 óra 50 percet töltöttek a képernyők előtt, míg a férfiak ehhez képest 38 perccel kevesebbet, ugyanakkor növekvő tendencia volt jellemző mindkét nem esetében.

Továbbra is élőben szeretünk tévézni

Az időeltolásos tévénézésre (Time-shifted Viewing, TSV) alkalmas készülékek, eszközök egyre inkább elterjednek, de jellemzően továbbra is a sugárzással egy időben szeretnek az emberek tévézni, míg az időeltolásos tévézés aránya évek óta stabilnak mondható.

A teljes népesség a napi tévénézéssel töltött idejének 2 százalékát, átlagosan 5 percet fordított időben eltolt televíziós tartalom fogyasztására (sugárzástól számított 7 napon belül) 2021 harmadik negyedévében. Az időeltoltásos tévénézés aránya a 4 és 17 éveseknél volt a legmagasabb: az átlagos napi tévénézési idejükhöz 3 százalékot tett hozzá, de a 18-49 éveseknél is hasonló arányt, 2,5 százalékot, míg az 50 felettieknél 1,6 százalékot képviselt a késleltetett, sugárzással nem egyidejű tévés tartalom fogyasztása.

Vendégek tévézése

2019 áprilisa óta a Nielsen Közönségmérés elérhetővé teszi a panelháztartásokhoz érkező és ott regisztráltan tévét néző vendégek nézési adatait is – kiegészítve ezzel a paneltagokból álló alapcélcsoportok tévénézési adatát. 2021 harmadik negyedévének adatai alapján a vendégek átlagosan 2 percet tettek hozzá a napi átlagos tévénézési időhöz, ami megfelel a korábbi negyedévekben mért értékeknek. A 4 és 17 év közöttiek esetében az átlagnál nagyobb arányú volt a vendégnézés: az ugyanilyen korú vendégek 8 perccel egészítették ki az alapcélcsoport napi átlagos tévénézési idejét.

Tévénézés vendéggel.
Tévénézés vendéggel. Fotó: Nielsen Közönségmérés

Tematikus csatornák közönsége a 4 évnél idősebb lakosság körében

A magyarok a tévére szánt időnk 37,8 százalékát fordították a sokféle nézői igényt kielégítő, és legtöbb csatornát (24 db a sorozat csatornák nélkül, a vizsgált 119 csatornából) magában foglaló „általános szórakoztató” csatorna csoportra, mely naponta átlagosan 4,67 millió nézőt ért el, és egy átlagos néző 3 óra 10 percet el is töltött ott.

A műsoridejük legalább felében különböző sorozatokat kínáló „sorozat csatornák” a tévénézési idő 9,3 százalékát képviselték, és naponta átlagosan közel 2 millió nézőt értek el, akik átlagosan 1 óra 50 percet szántak a nézésükre.

A filmcsatornák a napi tévénézési idő 10,5 százalékát fedték le, naponta átlagosan közel 2,5 millió nézőhöz jutottak el, és az egy nézőre jutó idő 1 óra 37 perc volt, ami nagyjából megfelel egy átlagos film hosszának.

A hírcsatornák együttesen 7,3 százalékos közönségarányt mondhattak magukénak, ami megfelel a szokásos trendeknek. Napi átlagos elérésük közel 2,13 millió fő volt, és az elért nézők naponta átlagosan 1 óra 21 percet szántak a hírcsatornák műsorainak megtekintésére.

Az elért nézők napi átlagos száma tematikus bontásban, teljes lakosságban.
Az elért nézők napi átlagos száma tematikus bontásban, teljes lakosságban. Fotó: Nielsen Közönségmérés

A gyerekcsatornák a tévénézési idő 5,1 százalékát tették ki, napi elérésük 1,25 millió fő volt, és az elért nézők naponta átlagosan 1 óra 37 percet fordítottak rájuk, ami 8 perces csökkenést jelent 2020 harmadik negyedéhez képest.

A sportcsatornák közönségaránya 5,4 százalék volt az idei harmadik negyedévben, amely a tavaly mért értékhez képest 1,8 százalékponttal magasabb, naponta átlagosan több mint 1,5 millió nézőt értek el, negyedmillióval többet, mint 2020-ban, és egy átlagos néző 1 óra 17 percet szánt rájuk, ami 16 perces növekmény tavalyhoz képest. (Mindez részben összefügg a nyári sporteseményekkel, hiszen a Labdarúgó EB időszaka érintette a harmadik negyedév elejét, és a tokiói olimpiára is ekkor került sor.)

A DVD/videó/videójáték kategóriát, idegennyelvű csatornákat, illetve minden egyéb képernyőhasználatot magában foglaló „Egyéb” gyűjtőkategória a tévénézési idő 12,8 százalékát képviselte az idei harmadik negyedévben, ami 2,7 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Naponta átlagosan közel 4,5 millió fő töltött el legalább 1 percet ezen kategória tartalmával: ez félmillióval több nézőt jelent, mint egy évvel korábban, akik közül egy fő átlagosan 1 óra 7 percet fordított rá, ami 7 perccel több mint 2020-ban.

Műsorfogyasztás a 4 évnél idősebb népesség körében

A sugárzási időből és műsorfogyasztásból való részesedések az egyes műsortípusok esetében eltérően, de a szokásos trendek szerint alakultak. A többségében sorozatokat magában foglaló, „nem zenés fikció” kategóriájába sorolt műsorok a teljes műsorkínálat 28 százalékát képviselték, és a tévénézési időből is igen hasonló mértékben, 27,3 százalékban részesedtek.

A vizsgált időszakban a mozifilmek műsoridőből való részesedése 9,3 százalék volt, míg a szórakoztató műsoroké is lényegében ugyanennyi (9,2 százalék) volt, ugyanakkor a műsorfogyasztásból a filmek ezúttal is magasabb arányt – 13,5 százalékot képviseltek, míg a szórakoztató műsorok 8,8 százalékot mondhattak magukénak.

E három kategória együttesen a műsorfogyasztás felét fedte le a harmadik negyedévben.

A „hírek, aktuálpolitika, gazdaság” tematika az általános trendeknek megfelelően 3,5 százalékot tett ki a műsoridőből, míg a tévénézési időnkből jóval többet – 10,4 százalékot – szántunk a hírműsorokra.

Műsortípusok fogyasztási aránya a teljes lakosság vizsgálatában.
Műsortípusok fogyasztási aránya a teljes lakosság vizsgálatában. Adatok forrása: Nielsen Közönségmérés

A sportműsorok a sugárzási idő 8 százalékában részesedtek, míg a műsorfogyasztás 7 százalékát képviselték, ami a tavalyi részesedésük (4,1 százalék) közel kétszerese. Itt is fontos hozzátenni, hogy ez a növekedés részben az idén megrendezett Labdarúgó EB és Olimpia közvetítéseinek is köszönhető, de egyéb sportműsorok is visszatérhettek a képernyőkre, melyeket 1 évvel korábban a Covid helyzet miatt nélkülözni kellett, vagy csak mérsékeltebb formában és mennyiségben kerültek adásba.

Az ismeretterjesztő műsorok sugárzási időből való részesedése 9,9 százalék volt, ami nagyságrendileg megegyezik a TV-ben sugárzott mozifilmek arányával, fogyasztási arányuk azonban csak 4,7 százalék volt.

A nagyrészt kereskedelmi reklámokat és műsorajánlókat tömörítő „Egyéb” kategória stabilan a műsoridő egynegyedét képviselte (24,7 százalék), és a műsorfogyasztás minden ötödik percét ezen tartalmak megtekintésével töltötték az emberek (21,1 százalék), mely azt is jelenti, hogy a TV fikciók után ez a második legtöbbet fogyasztott műsorkategória, megelőzve minden más műfajt: mozifilmeket, hírműsorokat, szórakoztató műsorokat, ismeretterjesztőket, stb.

Jelentősen nőtt a sugárzott reklámok száma és ezzel együtt a reklámfogyasztási idő

A sugárzott reklámok száma az utóbbi években dinamikusan növekedett, és ez a trend az idei évben tovább folytatódott.

Idén július és szeptember között naponta átlagosan 44.076 darab reklámfilm került adásba a Nielsen által szpotszinten vizsgált csatornákon, amely mintegy 7 500 darab reklámfilmmel több 2020 harmadik negyedévéhez képest, jelentősen meghaladva ezzel a Covid előtti 2019-es mennyiséget is.

A sugárzott reklámok számának növekedésével párhuzamosan a megtekintett reklámfilmek száma és a napi reklámnézési idő is túlszárnyalta a korábbi 2 évben mért értékeket. Egy fő naponta átlagosan 33 percnyi tévéreklámot látott 2021 harmadik negyedévében, ami napi 139 db reklámfilmnek felelt meg. Mindez 3 perccel és 17 db reklámfilmmel több mint a tavalyi év azonos időszakában, de 2019-hez képest is 2 perces növekedést és +11 megtekintett reklámfilmet jelentett.

A reklámfilmek által naponta elért nézők átlagos száma enyhén csökkenő trendet mutat: idén 5,510 millió nézőt értek el legalább egyszer a 4 évnél idősebb, tévével rendelkező háztartásban élők körében, ami 167 ezerrel kevesebb mint tavaly, és 206 ezerrel kevesebb mint 2 évvel korábban. Ugyanakkor a teljes, össz-tévépiaci GRP értéke a tavalyi 720 ezerről 815 ezerre nőtt, és ez jelentős növekedés a Covid előtti, 2019-es szinthez (755 ezer) képest is.

A különböző termékosztályok nézettség (GRP) szerinti hirdetési rangsorának élén az élelmiszer-kereskedelem, az egyéb gyógyhatású készítmények és a fájdalomcsillapítók/nyugtatók termékosztálya áll, őket követik az egyéb kereskedelem és a sör termékosztályának televíziós hirdetései a 2021 harmadik negyedéves, teljes népességre vonatkozó összes GRP alapján.

További híreket talál a Media1-en!

Kiemelt fotó: stock / Depositphotos
Szóljon hozzá!

A Media1 legfrissebb hírei

Kövessen minket!

Iratkozzon fel a Media1 napi hírlevelére!

Értesüljön azonnal a legfontosabb médiás hírekről!

Lájkolja Facebook oldalunkat!


Kérje ingyenesen napi hírlevelünket!

Adatvédelmi beállítások