fbpx
Vágvölgyi B. András

A Magyar Narancs alapítóját választották az induló Ferencváros című magazin főszerkesztőjének

A döntésről Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere tett közzé egy Facebook-bejegyzést kedd este.

Vágvölgyi B. András, a Magyar Narancs alapítója, későbbi főszerkesztője lesz a Ferencváros című magazin főszerkesztője – jelentette be Baranyi Krisztina kedd este, nem sokkal ezelőtt a Facebookon.

Budapest IX. kerületének polgármestere azt írta, nem volt egyszerű dolga a főszerkesztőt kiválasztó grémiumnak, mivel a 21 főszerkesztői posztra pályázó között többen országosan is elismert, tapasztalt újságírók, szerkesztők.

A polgármester megosztotta Vágvölgyi B. András életrajzát is.

Vágvölgyi B. András író, újságíró, film­ren­dező, film­esztéta, po­li­ti­kai és kul­turális kom­mentátor. 1978–1981 között a József At­ti­la Tu­dományegye­tem Jog­tu­dományi Karának hall­gatója volt. 1982–1984 között az ELTE JTK hall­gatója 1984–1987 között a Ma­gyar Tu­dományos Akadémia szo­ciológiai tu­dományos továbbképzési ösztöndíjasa 1987–1988 között az Es­se­xi Egye­te­men ta­nult. 1988-ban a Tu­dományos Dol­gozók De­mok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­te, a Fi­desz (1988–1993) és az SZDSZ tag­ja volt. 1989-ben Nagy Imre újra­te­metésének sajtófőnöke.1989-ben a Ma­gyar Na­rancs alapító szer­kesztője, 1991–1998 között főszer­kesztője. 1990-ben, va­la­mint 1994–1995 között az USA-ban volt ösztöndíjas, a későbbi időpont­ban a Har­vard Egye­te­men Dusan Ma­ka­ve­jev film­sza­kos tanítványa volt. 1990–1992 között a Fi­desz külpo­li­ti­kai tanácsadója. 1993–1994 között a Nyilvánosság Klub ügy­vivője. 1997–1998 között Tokióban volt ösztöndíjas. 2000–2002 között az Élet és Iro­da­lom mun­katársa volt.

Korábban egyébként a Pestisrácok bedobta, hogy a főszerkesztői posztot Ács Dánielre, a 444.hu újságírójára szabták, ő lesz a biztos befutó, és így akarják őt korrumpálni, de pillanatokon belül kiderült, hogy ennek nincs semmi alapja, mert Ács Dániel nem is adott be pályázatot a Ferencváros magazin vezetői posztjára.

További hírek és cikkek találhatók a Media1-en!

Szóljon hozzá!

Értesüljön azonnal a legfontosabb médiás hírekről!

Lájkolja Facebook oldalunkat!


Kérje ingyenesen napi hírlevelünket!

Adatvédelmi beállítások