fbpx
Telenor székház

Szerződésmódosítás nélkül emelhet árat a Telenor

A jövőben nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak a Telenornál a fogyasztói árindex alapján történő díjkorrekció. Vagyis a szolgáltató megemelheti árait az infláció alakulásának megfelelően.

Fenntartaná magának a jogot a Telenor Magyarország, hogy a jövőben minden ügyfelére vonatkozóan, egyszeri éves díjkorrekció formájában érvényesíthesse a fogyasztói árindex aktuális változásait, méghozzá úgy, hogy az a cég szerint nem számítana az előfizetői szerződés egyoldalú módosításának – vette észre a módosítást a mobilszolgáltató 2022. február 21-től hatályba lévő általános szerződési feltételeiben (ászf) a HWSW.

A portál szerint ezzel a Telenor vélhetőleg az inflációt kívánja kivédeni – igaz, a fogyasztói árindex negatív változásával ez akár a díj csökkentésével is járhat.

Szigorúan szabályozzák, mikor lehet díjkorrekciót alkalmazni

A Telenor indoklása szerint a beruházások, fejlesztések és az üzemeltetés költségei más fogyasztási cikkekhez hasonlóan érintettek a fogyasztói árindex változásával, ezért

„a fogyasztói árindex változásán keresztül a szolgáltatási díjak értékarányos megőrzése érdekében, az Előfizetői Szerződésben meghatározott tarifacsomagok és a kiegészítő szolgáltatások díját (beleértve a havidíjakat és forgalmi díjakat) a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően a Szolgáltató jogosult korrigálni.”

A HWSW azonban figyelmeztet: a díjkorrekciókra szigorúan szabályozott körülmények között van csak lehetősége egy hírközlési szolgáltatónak, mivel a cégeket alapvetően két jogszabály, a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (eht) és a 2021. július 13-tól hatályos 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól (eszt) köti e téren.

A szolgáltatók azonban másként járhatnak el a határozatlan, valamint a határozott idejű (hűségvállalással) kötött szerződések módosításánál.

Utóbbi esetben szűkebb a szolgáltatók mozgástere, ugyanis csak az előfizető számára előnyös új feltételeket építhetnek be utólag a szerződéseikbe. Az eht. 132. §-ának (7) bekezdése szerint a díjak, díjcsomagok módosítása márpedig semmiképpen nem tekinthető előnyös módosításnak – még akkor sem, ha azok „előnyös változásokkal járnak együtt” – húzza alá a szakportál, hozzátéve, hogy határozott idejű szerződés esetén, amennyiben a változtatás az előfizetőre nézve mégis előnytelen feltételeket tartalmaz,

az ügyfél jogosult a tájékoztatás kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal, jogkövetkezmények nélkül felmondani a szerződést.

Telenor

Csak kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítás lehetséges

A Telenor az új ászf-ében kiköti: a fogyasztói árindex alapján történő díjkorrekció nem tekinthető egyoldalú szerződésmódosításnak, ennek értelmében az eht. alapján nem keletkezne jogkövetkezmények nélküli felmondási ok az előfizető részére.

A portál azonban megemlítette, hogy az eht. az egyoldalú szerződésmódosítás mellett csak az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen keresztül történő módosítását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a Telenor csak akkor korrigálhatná a díjait, ha az előfizető azt tevőleges magatartással elfogadta.

„Fontos törvényi kitétel, hogy nem tekinthető az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így különösen a szolgáltatás további igénybevétele, illetve a szolgáltatás ellenértékének megfizetése – ettől érvényesen a jogszabály szerint eltérni nem lehet. Vagyis, ha az előfizető kétoldalú szerződésmódosítási ajánlat során nem nyilatkozik, akkor a módosítást alapértelmezetten nem fogadta el, az nem léphet életbe

– fogalmaz a HWSW, mely megkereste az ügyben a Telenor Magyarországot is.

A távközlési szolgáltató egy korábbi, az A1 Telekom Austria gyakorlata kapcsán az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletre hivatkozik:

„Álláspontunk szerint az ismertetett intézkedéseink összhangban vannak a hatályos elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokkal illetve az Európai Unió Bírósága (EUB) C‑326/14. sz. ügyben hozott ítéletével. Ebben az EUB kimondta, hogy a 2009. november 25‑i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7‑i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) 20. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az elektronikus hírközlő hálózatokhoz, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjainak módosítása, amelyre az e szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által alkalmazott általános szerződési feltételekben foglalt olyan díjkiigazítási kikötés alapján kerül sor, amely értelmében a díjakat egy állami intézmény által megállapított objektív fogyasztói árindex változásainak megfelelően igazítják ki, nem minősül e rendelkezés értelmében »szerződési feltételek módosításának«”.

További híreket talál a Media1-en!

Borító: Telenor sajtószoba
Szóljon hozzá!

A Media1 legfrissebb hírei

Kövessen minket!

Iratkozzon fel a Media1 napi hírlevelére!

Értesüljön azonnal a legfontosabb médiás hírekről!

Lájkolja Facebook oldalunkat!


Kérje ingyenesen napi hírlevelünket!

Adatvédelmi beállítások