Németh Sándor, az ATV Zrt. többségi tulajdonosa, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze

Pert nyert az ATV tulajdonosáról szóló cikk kapcsán a Magyar Hang a Hit Gyülekezetével szemben

Arról a Magyar Hangban megjelent cikkről van szó, ami arról szólt, hogyan vált Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze az ATV tulajdonosává, és amelynek állításait a Hit Gyülekezete sérelmezte és helyreigazítási perben támadta. A Media1 értesülése szerint a cikkben társszerzőként közreműködő és a cikket ugyancsak közlő Átlátszót Németh Sándor képmással való visszaélés miatt perelte, de a bíróság egyelőre formai hibára visszadobta a keresetet. A felek közötti jogvitának azonban ezekkel várhatóan még közel sincs vége.
Share on facebook
Share on twitter
Share on tumblr
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Elutasította mai, csütörtöki ítéletében a Fővárosi Törvényszék a Hit Gyülekezete által a Magyar Hang című hetilap és az újságot kiadó cég ellen indított sajtó-helyreigazítási keresetének valamennyi pontját – közölte az alperes Magyar Hang a honlapján.

A Hit Gyülekezete két önálló pert is indított a Magyar Hang ellen, egyet a magyarhang.org internetes felület, egyet pedig a nyomtatott hetilap ellen. Mivel a bíróság azonos időpontra, mára tette a két per tárgyalását, és az időpont csak késve derült ki, így végül az online cikk esetében a pert tárgyalását elnapolták szeptemberre. Emiatt egyelőre részgyőzelmet könyvelhet el a Magyar Hang, azt is egyelőre nem jogerősen, első fokon, így még előfordulhat, hogy másodfokon, illetve akár a másik perben a mostanival ellentétes ítélet születik és a Hit Gyülekezetének kedvező ítéletet hoz a bíróság.

Csütörtöki ítéletében mindenesetre a bíróság a felperes, vagyis a Hit Gyülekezetét arra utasította, hogy 15 napon belül fizessen meg az első és a másodrendű alpereseknek egyetemlegesen 35 ezer forint perköltséget is. A Fővárosi Törvényszék szerint az alperes által közzétett cikkben valótlan tényt az alperes által publikált írás nem tartalmazott, a tényekből vonta le a megfogalmazott következtetéseit, épp ezért helyreigazítási közlemény közzétételére az alperes nem kötelezhető.

Az Átlátszót is perlik, Németh Sándor keresetét azonban formai hibára hivatkozva visszautasította a bíróság

Közben a Media1 megtudta, hogy a cikk elkészítésében közreműködő és azt szintén leközlő, illetve drónfelvételeket is készítő Átlátszó oknyomozó portál ellen Németh Sándor több pert indított, de a képmással való joggal való visszaélésre hivatkozó személyiségi jogi perben formai hibára, a sérelmezett állítások vizsgálatának mellőzésével a bíróság visszautasította, így az nem indult el.

Ez azonban még nem jelenti az Átlátszó valódi győzelmét, hiszen a formai hibák javítását követően még lehetőség van az elévülési időn belül keresettel élni az Átlátszó ellen.

Az ATV tulajdonosváltásáról szólt az írás

A Magyar Hang május 22-én megjelenő lapszámában „Szegény hívek gazdag papja” címmel jelent meg cikk arról, hogyan szerezte meg Németh Sándor lelkész az ATV-t, amely korábban a lap szerint a Hit Gyülekezete többségi tulajdonában állt. A Hit Gyülekezete elsősorban azt sérelmezte, hogy azt állította a Magyar Hang, hogy a gyülekezeti vagyonból Németh Sándor magánvagyona lett – a gyülekezet szerint ezt a médium valótlanul állította. (A Hit Gyülekezete részletes állásfoglalása, nyilatkozata ez ügyben a Media1-en visszakereshető, IDE kattintva.)

A  felperes ezenkívül azt is kérte helyreigazíttatni, hogy a Hit Gyülekezete egyház több milliárd forint olyan állami támogatást kapott, amelyből magánvagyon lett. A cikk vonatkozó része pontosan így szól:

„Az egyházak különleges jogállással rendelkeznek Magyarországon, gazdálkodásuk a nyilvánosság elől nagy mértékben rejtve van. Magyarán a hívek által befizetett adományok és perselypénzek útja lényegében követhetetlen és adómentes, az egyháznak még az éves beszámolót sem kötelező nyilvánosságra hoznia. Jár nekik állami támogatás is – a Hit Gyülekezete is több milliárdot kapott a magyar adófizetőktől az elmúlt tíz évben. Ha ebből a pénzből magánvagyon lesz az már közügy és felveti a hűtlen kezelés alapos gyanúját.”

A fenti szöveget értelmezve a bíróság meglátása szerint az alperes nem tett olyan tényállítást, miszerint a felperes több milliárd forint olyan állami támogatást kapott, amiből magánvagyon lett.

A bíró érvelése szerint

„a kereset második és harmadik pontjával érintett cikkrészlet rávilágít arra a problémakörre, miszerint Magyarországon az egyházak gazdálkodása a nyilvánosság elől nagy mértékben rejtve van. Az adományok, a perselypénzek, illetve az állami támogatások nem ismertek a nagy nyilvánosság előtt. A befizetett adományok és perselypénzek útja követhetetlen. Rámutat arra a cikk, hogy az egyházaknak, így a felperesnek is állami támogatás is jár, ami nyilvánvalóan magyar adófizetők pénzéből jutott támogatás és felveti azt, hogy ha ebből a pénzből magánvagyon lesz, az már közügy és felveti a hűtlen kezelés alapos gyanúját. A bíróság megítélés szerint a cikk nem állította azt, hogy a felperes esetében az állami támogatásból magánvagyon lett. Ilyen tényállítást a cikk nem tartalmaz. Annak a problémáját veti fel, hogy ha a támogatásból magánvagyon lesz az egyrészt közügy, másrészt felvetheti a hűtlen kezelés alapos gyanúját. (…)  Mindezek alapján a bíróság álláspontja szerint az alperes a közpénzek elköltésével kapcsolatosan a közszereplő felperes vonatkozásában olyan közéleti vitára okot adható problémakört tárt az olvasók elé, amelynek a felvetése tényállítást egyáltalán nem tartalmazott és a való tényeket sem tüntette fel hamis színben.”

Tekintettel arra, hogy a bíróság megítélése szerint a cikk valótlan tényt nem állított, és való tényeket sem tüntettek fel hamis színben, ezért alaptalannak ítélte a felperes negyedik kereseti pontjában megfogalmazott kérelmét is, elutasítva ezzel a Hit Gyülekezete összes helyreigazítási kérését.

Ha az ATV tulajdonosa és a Magyar Hang, illetve az Átlátszó közötti jogviták ügyében később további fejlemény lesz, arról még beszámolunk.

További hírek olvashatók a Media1-en!

Borító: Németh Sándor, az ATV Zrt. többségi tulajdonosa, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze

Szóljon hozzá!